مهمترین ویژگی شهر هوشمند که این مقوله را از سایر موضوعات مدیریت شهری متمایز ساخته است موضوع انسان هوشمند است .گروه مشاوران جوان مشهد ، سید علی اکبر حسینی ، نوید کمالی ، نشست هم اندیشی ، شهردار مشهد ، مردم هوشمند ، شهرداری مشهد ، ایده شهر، شهر هوشمند ، یادگیری هوشمند مردم مهمترین ویژگی تمایز شهر های هوشمند از شهرهای دیجیتالی در دنیای حاضر هستند . یکی از مهمترین راهکار های دست یابی به تحقق هدف شهر هوشمند برنامه ریزی جهت همسو کردن فعالیت ها با فرهنگ های مختلف شهری و همسو با نیاز های اقشار مختلف اجتماع است در غیر این صورت مردم در برابر این سبک از تغییرات مقابله خواهند کرد و تحقق این هدف بزرگ را با مشکل روبرو خواهند شد.

 

 شاید یکی از مهمترین دلایل عدم تحقق شهر هوشمند در جوامع مختلف شکاف دیجیتالی موجود در جامعه می باشد .شکاف دیجیتالی در واقع زمانی حاصل می شود که مردم حاضر در یک جامعه نسبت به تغییراتی که در حوزه هوشمند سازی فعالیت ها در شهر اتفاق می افتد بی تفاوت هستند و تمایلی به  همسو شدن با این موضوعات ندارند که این خود دلایل متنوعی دارد که شاید بتوان مهمترین این عامل را نبود اطلاعات کافی در نحوه استفاده و یا سخت و غیر قابل دسترس بودن این امکانات برای کلیه اقشار مختلف جامعه دانست . این شکاف دیجیتالی سبب می شود تا مردم نسبت به تغییراتی که در شهرها مبتنی بر تکنولوژی های نوین اتفاق می افتد بی تفاوت شوند یا برنامه ریزی خاصی برای بهره بردن از این سبک از فعالیت های مبتنی بر تکنولوژی در زندگی خود نداشته باشند . برطرف کردن این مشکل می تواند به عنوان مهمترین راهکار سرعت بخشیدن به همسو کردن مردم با تکنولوژی های جدید در گام اول باشد .

 

گروه مشاوران جوان مشهد ، سید علی اکبر حسینی ، نوید کمالی ، نشست هم اندیشی ، شهردار مشهد ، مردم هوشمند ، شهرداری مشهد ، ایده شهر، شهر هوشمند ، یادگیری هوشمند

 

در گام های بعد باید بتوان مردم را نسبت به مدیریت شهری و فرآیند های مبتنی بر آن حساس کرد و از مردم خواست تا راهکار های خود را در جهت دستیابی به شهر رویایی و آرمانی مد نظر خود ایده پردازی کنند ، ولی برای استفاده حداکثری از این سبک از ایده پردازی افراد باید برنامه ریزی خاصی داشت تا بتوان ایده ها رابه بهترین شکل ممکن همسو با برنامه ریزی شهری کرد .

 

گروه مشاوران جوان مشهد ، سید علی اکبر حسینی ، نوید کمالی ، نشست هم اندیشی ، شهردار مشهد ، مردم هوشمند ، شهرداری مشهد ، ایده شهر، شهر هوشمند ، یادگیری هوشمند

 

 اصلی ترین مرحله در این برنامه ریزی تغییر در سبک یادگیری افراد است . در مقوله یادگیری 2 حالت مختلف یادگیری وجود دارد که شامل : یادگیری تک مرحله ای و یادگیری 2 مرحله ای است . یادگیری تک مرحله ای عبارت است از آموختن بدون هیچ گونه پرسش و یا پاسخی که این سبک از فرآیند آموختن به عنوان مهمترین آفت علم در دنیا شناخته شده است که هیچ گونه سود و یا بازدهی برای هیچ یک از طرفین این یادگیری نخواهد داشت . اما در یادگیری 2 حلقه ای انسان علاه بر فرآیند آموختن آموزش چگونه آموختن را نیز می آموزند که این سبک از یادگیری خود باعث تولید علم شده و زمینه ساز رشد بشری در حوزه های مختلف علمی می شود  .  

 

گروه مشاوران جوان مشهد ، سید علی اکبر حسینی ، نوید کمالی ، نشست هم اندیشی ، شهردار مشهد ، مردم هوشمند ، شهرداری مشهد ، ایده شهر، شهر هوشمند ، یادگیری هوشمند

 

در مرحله بعد مدیران شهری باید بتوانند مردم را در حوزه های علمی که افراد در آنها به صورت تخصصی فعالیت می کنند نسبت به مدیریت شهری فعال کنند و با مشخص کردن اهداف خود از مردم بخواند تا اقدام به ایده پردازی کنند ، در این صورت ما شاهد بزرگترین جلسات طوفان مغزی هدفمند در حوزه مدیریت شهری مبتنی بر اهداف از پیش تایین شده خواهیم بود . مهمترین حُسن این فرآیند بهره گیری از ایده های افراد در حوزه هوشمند سازی شهری  است و چون خود مردم در تحقق و برنامه ریزی آن به عنوان اعضای اصلی فعالیت می کنند دیگر با معضل شکاف دیجیتالی روبرو نخواهیم بود که این امر باعث سرعت بخشیدن در دست یابی شهر ها به هدف شهر هوشمند خواهد بود .

 

گروه مشاوران جوان مشهد ، سید علی اکبر حسینی ، نوید کمالی ، نشست هم اندیشی ، شهردار مشهد ، مردم هوشمند ، شهرداری مشهد ، ایده شهر، شهر هوشمند ، یادگیری هوشمند

 

در پایان باید گفت که با تغییر در سبک دید انسان می تواند به تمام اهداف موجود در زندگی خود دست یابد و این تغییر در دید سبب می شود تا انسان نسبت به موضوعات مختلف موجود در زندگی هدفمند تر تصمیم گیری کند .

منبع : همشهری