شهر هوشمند ، سید علی اکبر حسینی ، فرهنگ سازی، زندگی شهری ، فرهنگ هوشمند ، بین الملل ، مشاوران جوان مشهد ، ایده شهر ، شهرداری مشهددر دوره های گذشته به طور سنتی ، سبک زندگی شهری از موقع ، موضع ، وسعت ، شکل ، کارکرد و سازمانهای داخلی شهرها گفتگو میکرد ؛ اما به موازات توسعه شهرها ، افزایش جمعیت شهرها بزرگ ، ظهور مسائل گوناگون و پیچیده اجتماعی –  اقتصادی در داخل شهرها و ورود شهرهای بزرگ جهان سوم به سیستم اقتصادی جهان ، جغرافیای شهری به ابعاد تازه ای دست یافته و باعث تحلیل دقیق شرایط سیاسی و اجتماعی در قلمرو سبک زندگی شهری شده است . امروزه جمعیت پذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی – اقتصادی آنها ، شکل کاملا تازه ای از شهر ، شهر نشینی و شهر گرایی به وجود آورده است که با آنچه در نیمه اول قرن بیستم در شهرها دیده می شد ، تفاوت بسیاری دارد . روشن است که جغرافیای شهری نیز باید ابعاد و قلمرو های تازه ای بیابد تا محیط زیست شهری مناسبی برای ساکنان شهرها فراهم آورد ؛ کارکرد انسان ها در شهرهای جهان سوم ، نه تنها مکان سودآور ، بلکه مرکز پخش الگو های مصرفی غرب برای ملت های جهان سوم است ؛ در نتیجه سطوح بالای شهرهای آسیایی ، آفریقایی و آمریکای لاتین ، از جهات فیزیکی ، اجتماعی و اقتصادی  ، به صورت مدل مادرشهرهای جهانی در می آید که اگر چه در ظاهر ، چهره پیشرفته ای دارد، در عمل ، فاقد فرهنگ استفاده ، قدرت و توان فعالیت های تولیدی جهان غرب است . 

 

شهر هوشمند ، سید علی اکبر حسینی ، فرهنگ سازی ، زندگی شهری ، فرهنگ هوشمند ، بین الملل ، مشاوران جوان مشهد ، ایده شهر ، شهرداری مشهد

در زندگی امروزه اکثر شهرهای دنیا برای استفاده حداکثری از پتانسیل های زندگی شهری خود در حال برنامه ریزی جهت دست یابی به اهداف شهر هوشمند می باشند ، شهری که بیشترین میزان بازدهی را در حوزه زندگی شهری داشته باشد .

برای دستیابی به این هدف شهرها نیازمند بسیج همه جانبه در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی هستند . مهمترین نکته در زمینه هوشمند سازی در زندگی شهری مطالعه و بررسی موردی شهرهای مختلف دنیاست که در حوزه های مختلف اقدام به تغییر در سبک جهت ارتقا کیفیت زندگی شهری داشته اند .

شهر هوشمند ، سید علی اکبر حسینی ، فرهنگ سازی، زندگی شهری ، فرهنگ هوشمند ، بین الملل ، مشاوران جوان مشهد ، ایده شهر ، شهرداری مشهد

 در گام نخست باید در نظر داشت که هوشمند سازی فرآیند های شهری به معنی الکترونیکی کردن کلیه فرآیند های شهری نیست ، هوشمند سازی استفاده از کلیه بستر های موجود در جهت ارتقا کیفیت زندگی شهری است و می توان از فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل سرعت بخشیدن به دستیابی هدف شهر هوشمند استفاده کرد .

شهر هوشمند در سال های اخیر با 6 محور اصلی

  • مردم هوشمند
  • زندگی هوشمند
  • حمل و نقل هوشمند
  • حکمرانی هوشمند
  • اقتصاد هوشمند
  • محیط زیست هوشمند

در سال های ابتدایی به دنیا معرفی شد ، اما در سال 2012 بزرگترین غول نرم افزاری دنیا IBM در تحقیقات خود در حوزه شهر هوشمند به این نتیجه رسید که برای دستیابی حداکثری به هدف شهری هوشمند تنها این 6 محور اصلی کافی نیست و باید سبک فکر های گوناگون در حوزه زندگی شهری در مناطق مختلف دنیا را نیز مد نظر قراردهد تا بتواند بازدهی بیشتری در این حوزه از مطالعات خود داشته باشد ، به همین جهت این شرکت در 6 ماه گذشته اقدام به فعالسازی وب سایت ایده پردازی حوزه شهر هوشمند در عرصه بین المللی کرده که کلیه افراد از نقاط مختلف دنیا می توانند با عضویت در این وب سایت می توانند  اقدام به ایده پردازی در این حوزه کنند . IBM با فعالسازی این سامانه ایده پردازی به کلیه شرکت های فعال در حوزه هوشمند سازی زندگی شهری نشان داد که مهمترین حلقه دست یابی به هدف شهر هوشمند در عرصه بین المللی حوزه فرهنگ هوشمند است.

 

شهر هوشمند ، سید علی اکبر حسینی ، فرهنگ سازی، زندگی شهری ، فرهنگ هوشمند ، بین الملل ، مشاوران جوان مشهد ، ایده شهر ، شهرداری مشهد

 

فرهنگ و سبک زندگی مهمترین عنصر در حوزه هوشمند سازی زندگی شهری است ، چون اگر به این موضوع دقت کافی نشود حتی اگر بهترین و کاملترین برنامه های هوشمند سازی هم در اختیار شهرها قرار گیرد اما دقیقا با همان مشکلی روبرو می شویم که در ابتدای این مبحث در حوزه عدم همسو بودن تجهیزات موجود در زندگی و فرهنگ استفاده از آنها بیان شد.

فرهنگ هوشمند می توانند زمینه ساز ارتقا کیفیت زندگی شهری در حوزه های مختلف آن باشد به نحوی که با کمترین میزان سرمایه گذاری در حوزه هوشمند سازی بیشترین بازدهی را با همکاری کلیه عموم مردم در سطوح مختلف اجتماع در حوزه بهبود زندگی شهری داشته باشیم .

 

شهر هوشمند ، سید علی اکبر حسینی ، فرهنگ سازی، زندگی شهری ، فرهنگ هوشمند ، بین الملل ، مشاوران جوان مشهد ، ایده شهر ، شهرداری مشهد

 

پس می توان گفت که فرهنگ هوشمند اصلی ترین قسمت پازل دستیابی به هدف شهر هوشمند در عرصه بین المللی است  .