الکترونیک شدن مزایای بسیاری داشته و دارد که از جمله مزایای آن ایجاد شهر مجازی و صرفه جویی در هزینه های اقتصادی و رفاه بیشتر شهروندان است که با ایجاد ارتباط میان مصرف کننده و تولیدکننده به رشد اقتصادی کمک می کند.

در باره شاید بتوان گفت نداشتن سرویس اینترنت با معنا و مفهوم اصلی، عامل اساسی در به تأخیر افتادن سرویس های الکترونیک است و متأسفانه در کشور ما کار با محیط مجازی در اجرای زندگی مردم رسوخ پیدا نکرده است در حالی که لزوم ایجاد شهر های مجازی در کشور به نفسه ضروری به نظر می رسد و از آنجایی که هنوز دولت الکترونیک محقق نشده است و همه کارها مستلزم داشتن رفت و آمد و ثبت روی کاغذ است، وجود اینگونه شهرهای الکترونیکی رفت و آمدها را کاهش داده و هزینه ها را می کاهد.

با این همه از منظر بسیاری از کارشناسان برای محقق شدن یک شهر الکترونیکی مسائل و مشکلات فراوانی وجود دارد. متناسب نبودن کیفیت و قیمت خدمات اینترنتی و کامپیوتری ، گرانی سرویس ها اینترنتی که عاملی باز دارنده در کشور است

اکثر کار شناسان معتقد است «وجود سرویس های الکترونیکی مستلزم نوعی هماهنگی بین حداقل امکانات اساسی مثل شهرداری، آتش نشانی و نیروی پلیس است تا سرویس هماهنگی را به شهروندان ارائه دهند و مدیریت مطمئن موردنیاز را دراختیار مردم قراردهند.» ازطرفی، بسیاری از کارشناسان امور اینترنت و فضاهای مجازی معتقدند برای تشکیل یک شهر الکترونیکی به «بک بون» مخابراتی برای ارائه اینترنت پرسرعت نیاز است و وجود سرویس های ADSL و اینترنت دائمی بدون قطعی از ضروریات ایجاد شهرک های الکترونیکی است و باید دراین شهر مراکز مخابراتی ارتقا یابد نه ظرفیت تعداد مشترکان، چرا که با نبود زیرساخت های شبکه نمی توان به شاخ و برگ شهر مجازی رسید و باید سیستم حمایت کننده ای برای برآوردن توقعات کاربران از اینترنت وجودداشته باشد. حرف تا عمل!!! این که شهر الکترونیک در کشور در چه مرحله ای قراردارد را باید از زبان مدیران فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات شنید. که ایشان بر این عقیده اند که: ایجاد شهر الکترونیک صرفاً درحد گفتار مطرح شده است.

نیازی به یاد آوری نیست که «ایجاد شهر الکترونیک با توجه به این که برای انجام هرکار، ساعت ها وقت مردم تلف می شود، موضوع قابل طرحی است، اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود و اجرای این طرح قطعاً در بسیاری از مسائل اجتماعی تأثیرگذار خواهدبود و آسایش جامعه را به دنبال دارد و با راحت تر شدن زندگی مردم بحث عدالت بهتر و قابل اجراست چرا که امکانات به طور مساوی دراختیار همه قرارخواهدگرفت.

ایجاد شهر الکترونیک دد کشور صرفاً در حد گفتار مطرح شده است، اما آنچه تاکنون در وزارت ارتباطات دراین رابطه مطرح شده، بحث ایجاد دولت الکترونیک، بهداشت، تجارت و آموزش الکترونیک در مقیاس کلی و ملی است اما همه این موارد می توانند بخش مهمی از شهر الکترونیک باشد که می بایست ابتدا در طرح های کوچکتر پیاده سازی شود.»

• کدام شهر با کدام الکترونیک

آنچه مسلم است، هنوز ملزومات ایجاد شهر الکترونیک در عمل مهیا و فراهم نشده و علی رغم آنکه ساخت و احداث این فضا مجازی موجب سرعت بخشیدن به تمام کارهایی می شود که سیستم بیمار بوروکراسی دولتی در انجام آنها ناتوان است، اما نیاز به این امر میان مسؤولان و دولتمردان در تمام کشور های پیشرفته به صورت یک امر ضروری، متصور و متجلی شده است. حال آنکه خود آنها نیز می دانند که در شرایط کنونی روزانه بسیاری از اوقات مردم با ایستادن در صف ها تلف شده و بسیاری از هزینه های شهری درجهت کنترل ترافیک، عبور و مرور و یا انجام مراحل اداری تلف می شود. پس ایجاد شهر الکترونیک به عنوان راه حلی اساسی برای بهبود این وضع در سطح کشورهای دنیا مطرح است و عملاً بسیاری از دولتها و کشورها به آن مبادرت می ورزند تا هر چه سریعتر از دام این گرفتاری های شهری خلاصی یابند.

شهر الکترونیک دسترسی الکترونیکی شهروندان به شهرداری، ادارات دولتی، بنگاههای اقتصادی و کلیه خدمات فرهنگی و بهداشتی شهری به صورت شبانه روزی را قابل اطمینان و امن می کند. این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتی برخوردار است، به صورتی که می توان ازطریق کامپیوتر با خانه ها، مدارس، ادارات و غیره ارتباط برقرارکرد.

این درحالی است که جامعه های جهان سومی هنوز توانایی برقراری بسیاری از زیرساخت های لازم برای احداث چنین شهرمجازی را ندارد و از آن جمله می توان به نبود امنیت لازم و فرهنگ مناسب آن اشاره کرد. نکته دیگر بحث آموزش است که کمابیش از سوی برخی از دانشگاهها آغاز شده و اما همچنان در ابتدای راه است. ضمن آنکه باید قوانین و مقررات مربوط به این شهر را تدوین و تصویب کرد که چنین اتفاقی لااقل در چندسال آینده بعید به نظرمی رسد.

اما این رویا هر چند دور از دسترس به نظر می آید اما شهری که در آن دیگر نیازی به خروج از منزل نیست مگر برای تفریح هر شهروندی را وسوسه میکند تا کمی در این مورد عمیق تر بیندیشد.