روابط عمومی در دولت الکترونیکامروزه با پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مسائل جهانی شدن شاهد تاثیر گذاری این فن آوری بر جوانب مختلف زندگی هستیم و با آمدن عصر دیجیتال که به موج چهارم نیز مشهور است تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده و در صورت عدم انطباق ، نا کار آمدی سازمانها بیش از اندازه مشهور خواهد شد که تجارت الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی و جهانی شدن اقتصاد نمونه هائی از این تاثیر گذاری هستند و یکی از آرمانهای در حال تحقق عصر اطلاعات ، دولت الکترونیکی است .

دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته است.

دولت الکترونیکی شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فن آوری جدید می باشد که به افراد، تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی ،اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصتهای کسترده تر برای شرکت در فرآیندها و نهادهای مردم سالار را فراهم می سازد. دولت الکترونیکی آغاز عصر مجازی یا موج چهارم است.

دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده از تکنولوژی (فناوری )مخصوصا کاربردهای مبتنی بر وب سایتهای اینترنتی برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان شرکای تجاری ، کارکنان و سایر موسسات .

اهداف دولت الکترونیکی

۱) توسعه ساختاری :

با دسترسی به فناوریهای جدید سعی می شود به سازمانهای دولتی و مدیران آنها کمک شود تا آنها توسعه ساختاری را از طریق مدلهای دیجیتالی فراهم کنندو با ادغام آن درمدیریت دولتی سنتی ،تغییرات اساسی ایجاد شود.

۲) ارائه ی خدمات باکیفیت بیشتر :

همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها یک مسئله مراوده الکترنیکی است بلکه هدف از آن کیفیت بیشتر و قابل اعتماد بودن خدمات است .تمام دولتها در تلاش اند که خود را برای اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی آماده کنند.

۳) ارائه ی خدمات یکپارچه :

خدماتی که دولتهاارائه می دهند باعث یکپارچه شدن آن خدمات می شود.

۴) ارائه ی خدمات با ارزش افزوده :

دولتها را در ارائه ی خدمات افزوده و منسجم کمک می کند تا به جای سرگردان کردن مردم در ادارات یا پایگاه های اینترنتی مختلف جهت به دست آوردن یک تائیدیه ی دولتی ، امکانی را فراهم کنند تا مردم امور خود را تنها از یک نقطه به اتمام برساند.

۵) از بین بردن طبقات دیجیتالی :

با از بین بردن طبقات دیجیتالی دولتها می توانند امکان دسترسی به فناوری جدید را برای عموم مردم از طریق دوره های مختلف آموزشی فراهم کنند.

۶) ارائه ی خدمات شخصی:

دولت الکترونیکی قادر به بازسازی روابط میان خود و مردم است .در واقع به جای ارائه ی خدمات یکسان برای همه ،دولتها می توانند به کمک فناوری جدید با مردم به صورت افرادی مستقل عمل کنند و به آنها خدمات شخصی ارائه دهند.

۷) ارائه ی خدمات با سرعت بیشتر :

هدف از دولت الکترونیکی روبروشدن شهروندان سیستمی سریع و ساده برای نزدیکی و رسیدن به هدف مورد نظرشان است.

پیشنیازهای دولت الکترونیکی

برای ایجاد هر نوع حکومت یا دولتی به پیش نیازهائی نیاز داریم و برای ایجاد دولت الکترونیکی نیز به عناصر زیر نیاز داریم:

۱) رهبری جامعه از بالای هرم

۲) ایجاد بینش سازمانی

۳) تعهد به تامین منابع

۴) حمایت واقعی از تغییر

۵) اجرای باسرعت

۶) احساس وجود بحران

۷) ایدئولوژی اصلاحی

۸) خواست و قدرت سیاسی

۹) داشتن شبکه مورد نظر

۱۰) رسانه مورد نظر :

رسانه مورد منتخب برای دولت الکترونیک فعلا اینترنت می باشد. با توجه به مطالب ارائه شده چنین به نظر می رسد که روابط عمومی دیجیتال از ضرورت های اجتناب ناپذیر دولت الکترونیک است و روابط عمومی است که می تواند و باید زمینه های لازم و بستر سازی مناسب را برای تحقق دولت الکترونیک فراهم نماید چرا که هر گونه بی توجهی نسبت به تربیت شهروند الکترونیک ، باعث خواهد شد انرژی و هزینه های مربوط به ایجاد دولت الکترونیک هدر رفته و آن را با شکست مواجه کند.

با این همه روشن است که نیاز به توسعه ی آموزش و تربیت شهروند الکترونیکی به اندازه ی ایجاد زیرساخت های ارتباطی برای توسعه IT در کشور از اهمیت برخوردار است و اهمیت بخشی به روابط عمومی دیجیتال از سوی دولتمردان و سیاست گزاران عرصه ی روابط عمومی می تواند این شرایط را تسهیل نماید.