شهرالکترونیکشهروند الکترونیکی که در هزاره سوم در دنیایی مملو از عناصر تکنولوژیک از جمله تگ ها بسر می برد انسانی متفاوت از دیگر اعصار است. به گزارش ایتنا بشر اولیه تا به دست آوردن شرایط پایه با تلاش فراوان در مسیر خود ابزارهای مختلفی را اختراع کرد.این ابزار که چرخ نمونه ساده آن است، او را در جابجایی و سفرهای کوچک و بزرگ یاری داد.

این چرخ بعنوان ساده ترین مثال، امروز ملعبه دستان بزرگ مردان تصمیم گیر شده است چرا که آن را بارها و بارها در مقیاس مثالهای فراتر حتی برای چندمین بار اختراع می کنند! اما ابزارها آنچنان بدست بشر در چرخه پیشرفت متحول گشتند که دستاورد امروز عصر ارتباطات و فناوری انواع آن را مصداق می بخشد.

شبکه جهانی اینترنت که رشد تار عنکبوتی آن بر پهنه زمین گستره جهان را به دهکده ای کوچک مبدل ساخته است، ارتباطات دیجیتالی را قوی ترین عنصر زیرساختی خود معرفی می کند.در این مقال در کنار ابزارهای مختلف ساخته شده، مخترع آن هم رشد یافته و متناسب با آن شمایل نوینی با تعریف خاص به خود گرفته است. جوامع بشری در بدو هزاره سوم میلادی با اجماع عمومی طبق تصمیمات سازمان ملل متحد واژه جامعه جهانی اطلاعات را منطبق بربیانیه اصول و نقشه عمل تعریف کردند آنچنان که شهروندان الکترونیکی نام گرفتند.کارشناسان بر اساس شاخص های اصلی یک شهروند الکترونیکی بر آن شدند تا مراحل مشخصی را همچون طرح درس های کاربردی در کلاسهای آموزش و پرورش هر کشور متناسب با شرایط اقلیمی اما سوار بر استانداردهای جهانی برای تربیت یک شهروند پیش بینی و طراحی کنند که او را با زندگی الکترونیکی در عصر دیجیتال آشنا سازند.

یک شهروند الکترونیکی تحت آموزش های مشخصی تربیت می شود تا زندگی در جامعه اطلاعاتی را با استفاده از ابزارهای نوین فناوری در یک شهر الکترونیکی یاد بگیرد. او آموزش می بیند چگونه از شبکه جهانی اینترنت و بسترهای ارتباطات الکترونیکی محدود و گسترده برای ایجاد ارتباط میان خود و افراد دور و نزدیک خود استفاده کند. او می آموزد که چگونه قبوض آب و برق و تلفن خود را بصورت الکترونیکی یا اینترنتی و حتی از طریق پیام کوتاه بپردازد. چگونه با استفاده از سیستم ردیاب ماهواره ای کنترل ترافیک شهری مسیر دقیق ، کوتاه و مناسب را انتخاب و آسانتر به مقصد برسد.

چگونه حساب و کتاب و برنامه های روزانه خود را با استفاده از سیستم های برنامه ریزی شده همچون برنامه های کاربردی و تنظیم کننده های زمان و تاریخ و برنامه مرتب ساخته و هر کار را در وقت خود انجام دهند. یک شهروند الکترونیکی آموزش می بیند که در سیستم یک دولت الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی شرکت کرده و در سرنوشت کشور خود سهیم باشد.

او آموزش می بیند که با استفاده از ابزار فناوری همچون اینترنت و تکمیل فرم های مربوط به خرید و فروش در سیستم تجارت الکترونیکی با کاستن از سفرهای درون شهری همزمان در بهبود وضعیت اقتصاد کشورش سهم شایانی را دارا شود. او با مطالعه محتوای الکترونیکی از طریق پورتال یک کتابخانه دیجیتال ضمن تأمین آرشیو الکترونیکی همراستا با مطالعه روزانه اخبار و رویدادها از سراسر جهان با جمع بندی لحظه ای، افکار خود را در محیطی الکترونیکی به نام وبلاگ به رشته تحریر درمی آورد تا از آرای دیگران در کوتاه ترین زمان ممکن با خبر شده و ضمن بررسی نگاه و نقد خوانندگان با ابتکار عمل مسیری متفاوت از پیش را برای خود انتخاب و در ساماندهی وضعیت اجتماعی شهر خود سهیم باشد.

آری یک شهروند الکترونیکی همان انسان معمولی است که اینک با استفاده مطلوب از ابزارهای نوین فناوری و فراگیری زندگی به سبک الکترونیکی، خود را برای رویارویی با مشکلات پیش رو آماده کرده و از این ابزار برای رفاه بیشتر خود و فرزندان خود استفاده می کند.