گروه مشاوران جوان مشهد ، سید علی اکبر حسینی ، نوید کمالی ، نشست هم اندیشی ، شهردار مشهد ، مردم هوشمند ، شهرداری مشهد ، ایده شهر، شهر هوشمند ، یادگیری هوشمندشاید درک این موضوع برای ما سخت باشد که چگونه می شود با رفع نیازهای مردم به تحقق هدف شهر هوشمند سرعت بخشید . برای اینکه بتوان به این سوال پاسخ داد در ابتدا باید نگاهی اجمالی تر به محور های شهر هوشمند انداخت . محور های شهر هوشمند عبارتند از : اقتصاد هوشمند ، مردم هوشمند ، دولت هوشمند ، تحرک هوشمند ، محیط هوشمند و زندگی هوشمند.

 

 

 همانطور که از محور ها استخراج می شود کلیه برنامه ریزی ها برای دستیابی به هدف شهر هوشمند همسو با برطرف کردن نیاز های اصلی و اساسی مردم در حوزه های گوناگون می باشد . این محور ها به گونه ای هدف گذاری شده است که اگر هدفگذاری ها همسو با نیازهای مردم در نقاط مختلف دنیا نباشد ، دستیابی به هدف شهر هوشمند با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد که می توان از شکاف دیجیتالی به عنوان یکی از مهمترین دلایل عدم تحقق سریع اهداف شهرهای هوشمند نام برد .

 

گروه مشاوران جوان مشهد ، سید علی اکبر حسینی ، نوید کمالی ، نشست هم اندیشی ، شهردار مشهد ، مردم هوشمند ، شهرداری مشهد ، ایده شهر، شهر هوشمند ، یادگیری هوشمند

 اگر ما برای دستیابی به هدف شهر هوشمند نیازسنجی های محلی و منطقه ای داشته باشید شاهد این موضوع خواهیم بود که نیازهای مردم در نقاط مختلف کاملا متمایز با یکدیگر خواهد بود و این امر به معنی این است که نیاز های مردم تحت تاثیر منطقه جغرافیایی و سبک زندگی آنها کاملا متفاوت خواهد بود و این امر نشان دهنده میزان اهمیت نیازسنجی قبل از اجرا و پیاده سازی پروژه های شهر هوشمند در نقاط مختلف دنیا می باشد .

در نگاهی مجدد به محور های شهر هوشمند ما شاهد این موضوع هستیم که 2 مورد از این محور ها (مردم هوشمند و زندگی هوشمند ) مستقیم با مردم و سبک زندگی آنها وابسته است و این خود گواه این موضوع است که مردم و سبک زندگی آنان مهمترین رکن تحقق و دستیابی به هدف شهر هوشمند خواهد بود .

 

گروه مشاوران جوان مشهد ، سید علی اکبر حسینی ، نوید کمالی ، نشست هم اندیشی ، شهردار مشهد ، مردم هوشمند ، شهرداری مشهد ، ایده شهر، شهر هوشمند ، یادگیری هوشمند

 

دلیل دیگری که می توان از آن نام برد این است که اگر تکنولوژی های ارائه شده برای دستیابی به هدف شهر هوشمند نیازسنجی نشده باشد و یا قبل از ارائه آموزش های لازم برای استفاده بهینه از آنها به مردم داده نشده باشد مردم هیچ گونه تمایلی به استفاده از آنها نخواهند داشت و این امر سبب عدم بهره گیری از این تکنولوژی ها می شود .

 

نباید فراموش کرد که فناوری اطلاعات تنها به عنوان بستری برای تحقق شهر هوشمند است ...